צלמי ישראל והעולם, הנכם מוזמנים להשתתף בתערוכת צילום אמנותי, הבאה לתעד רגעים של אומץ כנגד כל הנסיבות, אשר תערך במגדלי עזריאלי.

תומר הוא חבר שלי. תומר חולה בסרטן כבר 6 חודשים. בגלל המחלה ושגרת היום, תומר מקריח ונפוח מטיפולי כימותרפיה. המצב כופה עליו מחסור בחופש. עבורו, להצטלם כפי שהיה חולם להיות ולחשוף את עצמו בפני ציבור רחב, דורש המון אומץ. תומר בוחר להשתתף בפרויקט כי הוא רואה הזדמנות לפריצת דרך בחייו, וכך לוותר על המגבלות שהמחלה כופה עליו, להיות אמיץ וחופשי.

שם הפרויקט, שלקוח מעולם המחול, הוא משל לציפור שהיא סמל לרומנטיקה, אומץ וחופש. ה"ברבורים" הפעם הם אנשים שמתמודדים בחייהם עם מגבלות פיזיות. כל צלם יבחר אדם או קבוצת אנשים מחייו, שיהיו ה“ברבורים“ בצילום שלו.

אני מזמין אתכם לחשוב על האנשים בחייכם שתרצו לתת להם את ההזדמנות להביא את האומץ והחופש שיש בתוכם, ולהזמין אותם להיות שותפים ליצירת אמנות שתעשה הבדל בחייהם. בנוסף היא גם תיגע בלבבות אנשים ותיתן השראה לכולנו לחיות עם אומץ, חופש ותעוזה להיות מי שאנחנו, לקבל ולאהוב את עצמנו.

לכל צלם יש חופש אמנותי ליצור ולבטא את החופש והאומץ של המצולמים שלו.

התערוכה תפתח בחג פורים, בתאריך ה-8 במרץ 2012, ותוצג במשך חודש, בקומת הגלריה של מרכז עזריאלי בתל אביב. היא תציג את כל הצילומים שיוגשו, שישדרו את מסר האומץ והחופש, תסוקר בכלי התקשורת ותרגש את הציבור הרחב מחגיגת החיים.

תאריכי יעד:
הרשמה לפרויקט -יום ראשון, 29.1.2012
הגשת קבצים - יום שלישי, 14.2.2012
אישור סופי- יום ראשון, 19.2.2012
מועד אחרון לקבלת התמונות המודפסות - יום רביעי, 29.2.2012

לפרטים נוספים:
אביעד אריק הרמן aviad_herman@yahoo.com
רייצ'ל הרמן rachel.herman307@gmail.com

 Photographers in Israel and the world, you are invited to participate in the following artistic photographic exhibition documenting moments of courage against all the circumstances, which will be held in Azrieli center in Tel Aviv, Israel.

Tomer is my friend. He is sick with cancer for 6 months. Because of the disease and the daily routine, Tomer is balding and bloated from chemotherapy. The situation compels his lack of freedom. For which, to be photographed as he dreams of becoming and expose himself to a large audience, requires a lot of courage. Tomer chooses to participate in the project that he sees a chance for a breakthrough in his life, and give up the limitations the disease imposes on him, be brave and free.

The project's name is taken from the dance world, as if the bird is a symbol of romance, courage and freedom. The "swans" this time are people who struggle with their lives with physical challenges.
Each photographer will choose a person or a group of people from his life, to be the "swans" in his photography.

I invite you to think about the people in your life whom you will give the opportunity to get the courage and freedom, and invite them to share a work of art that will make a difference in their lives. In addition, the exhibition will touch people's hearts and inspire us all to live with courage, freedom and courage to be who we are, accept and love ourselves.

Every photographer has a complete artistic freedom to create and express the freedom and the courage of his subjects.

The exhibition will open on Purim Holiday, March 8th 2012, and it will display for a month, at the gallery floor of the Azrieli Center in Tel Aviv.
It will display all photos submitted that would broadcast the message of courage and freedom. It will get media covarge and excite the public with the celebration of life.

Due dates:
Registration for Project - Sunday, 01/29/2012
Submitting files - Tuesday, 02/14/2012
Final approval - Sunday, 02/19/2012
Deadline for printed pictures - Wednesday, 02/29/2012

For more information:
Aviad Arik Herman - aviad_herman@yahoo.com
Rachel Herman - rachel.herman307 @ gmail.com